TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ

Turkish Dietetic Association

 

KLİNİK NÜTRİSYON MERCEK ALTINDA TDD- ABBOTT TOPLANTISI

                    19 ARALIK 2021 PAZAR SAAT:14.00-18.00

 

SAAT

KONUŞMACILAR

PROGRAM

14:00- 14:05

Ayhan Dağ

Açılış Konuşması

Moderatör

Gülden Pekcan

 Malnütrisyonun Saptanması: Glim ve Güncel

Tarama ve Değerlendirme Yöntemleri (RMAPP)

14:05- 14:25

Gülden Pekcan

Malnütrisyonun Saptanması: Glim ve Güncel

Tarama ve Değerlendirme Yöntemleri (RMAPP)

14:25:14:45

Haldun Gündoğdu

Klinik Nutrisyona Başlarken Dikkat Edilecekler

14:45-15:05

Birgül Dağ

Enteral Nütrisyonda Formüla Seçimi; Protein

İhtiyaçları & Optimal Yönetim

15:05-15:25

 

TARTIŞMA

Moderatör

Eda Köksal

 

15:25-15:45

Evrim Güngör

Özel İçerikler: HMB & Arjinin & Glutamin & D

Vitamini: İmmünite ve Kaslardaki Etkisi

15:45- 16:05

Eda Köksal

Sarkopeni       Malnütrisyon       İlişkisi:        Nasıl

Tanımlamalı ve Önlenmeli

16:05- 16:25

Pırıl Tuncay

Olgu Eşliğinde Perioperatif Nütrisyonel Hedefler

16:25- 16:45

 

TARTIŞMA

Moderatör

Banu Süzen

 

16:45- 17:05

Simge Kavcar Yılmaz

Diyabetik Hastanın Nütrisyonel Yönetimi

17:05- 17:25

Mine Özkazanç Akren

Onkoloji Hastalarında Nutrisyonel

Değerlendirme ve Nütrisyonel Stratejiler

17:25- 17:45

Banu Süzen

Palyatif Bakımda Nütrisyon Yönetimi

17:45- 18:00

 

TARTIŞMA

18:00

 

KAPANIŞ

 
   

 

                                                                                                                                                                                 Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

A d r e s  /   A d d r e s s

Talatpaşa Bulvarı Gevher Nesibe İşhanı 113/44 Hamamönü / Ankara Tel : +90.312 311 13 76 • Fax :

+90.312 311 13 76 www.tdd.org.tr

 

“TDD, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) ve Uluslararası Diyetetik Dernekleri Konfederasyonu (ICDA) üyesidir.