BAŞKAN

Lokman Hekim Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü


Doç. Dr. Ayhan DAĞ
   

 II. BAŞKAN

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Uzm. Dyt. Nursel GÜNAY

 

GENEL SEKRETER

Ankara Üniversitesi 

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

Uzm. Dyt. Koray TENEKECİ

 SAYMAN

Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisis, Hekimevi

 

Dyt. Ali TUZLALI

 

 VEZNEDAR

SFY Diyaliz Merkezi

 

Uzm. Dyt. Burcu DİKMEN TEZCAN

 ÜYE

Birleşmiş Milletler

Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)

Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ

 

ÜYE

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı

 

Dyt. Nermin ÇELİKAY