BAŞKAN

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ
   

 II. BAŞKAN

Atılım Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Begüm KALYONCU

 

 GENEL SEKRETER

Ufuk Üniversitesi
Dr. Rıdvan Ege EAH

 

Uzm. Dyt. Banu SÜZEN

 SAYMAN

T.C. Sağlık Bakanlığı
Dr. Sami ULUS Çocuk Hastalıkları EAH

Dyt. Şükrü Arman AKSOY

 

 VEZNEDAR

SFY Diyaliz Merkezi

 

Dyt. Burcu DİKMEN TEZCAN

 ÜYE

T.C. Sağlık BakanlığıHSGM Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı

Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ

 

 

 ÜYE

Denge Tıp Laboratuvarları
ve Zayıflama Teknikleri

 

Dyt. Emel ÇAM