Nütrisyonda Güncel Konular - Türkiye Diyetisyenler Derneği
Kullanıcı Adı :
Şifre :
     

» NÜTRİSYONDA GÜNCEL KONULAR

ÖNSÖZ

  Hücre metabolizmasının ve dolayısıyla vital fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli enerji normal kişilerde doğal beslenme ile sağlanır. Doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda ise, Enteral Nütrisyon (EN) ve Total Parenteral Nütrisyon (TPN) devreye girmektedir. EN-TPN’ da temel amaç, hastaların besin tüketemediği durumlarda beslenmesini sağlamaktır. Günümüzde EN-TPN, diyetetikte önemli bir uygulama haline gelmiştir. Bu durum “KLİNİK NÜTRİSYON” kavramını gündeme getirmiştir. Klinik nütrisyon bir tedavi şeklidir. Malnütrisyon ve komplikasyonları, diyet değişiklikleri (enteral-parenteral nütrisyon uygulamaları), yetersiz beslenme, kliniği ağır hastalıklarda yapılmalıdır.

   Nütrisyon, bilindiği üzere insan hayatının devamı için vazgeçilmez bir öğedir. “Klinik Nütrisyon” denildiğinde “hasta” olarak bilinen insanların hastanede veya evlerinde beslenme desteği tedavisi almaları anlaşılmaktadır. Son yıllarda bu konu giderek daha iyi anlaşılmakta ve modern uygulamalar yapılmaktadır. Ancak ülke genelinde standart bir yaklaşım henüz oturmamıştır. Bu konuda yapılacak daha çok şey vardır.

   Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından düzenlenen “Nütrisyonda Güncel Konular” kursu 10-12 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bu kurs tıpdaki ve endüstrideki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla bu konuyla ilgili çalışan sağlık profesyonellerinin bilgilerini güncellemek, gelişmeleri izlemek ve deneyimleri paylaşmak amacıyla düzenlendi. Kurstaki sunumlar konuşmacılar tarafından güncellenerek “Nütrisyonda Güncel Konular” isimli kitap haline getirildi.

   Kursun düzenlenmesinde, kursun başından sonuna kadar her aşamasında ve kitabın oluşturulmasında bilimsel ve manevi katkılarını esirgemeyen hocamız Sayın Prof. Dr. Perihan ARSLAN’ a sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiriz.


Dr. Dyt. Nihal ERDEM - Dyt. Sacide GÜMÜŞEL

 

 

GİRİŞ

   Günümüzde klinik nütrisyon uygulamaları, hasta tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tıbbi tedavi alan hastalarda yetersiz beslenme sonucunda gelişen malnütrisyon farkedilmemekte, bu nedenle hastanın tedavisi uzamakta, maliyetler artmakta, ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

   Klinik nütrisyonun yaygınlaştırılması ve ülkemizdeki klinik uygulamaların içinde yer alması için etkin bir eğitim ve bilgi paylaşımı gereklidir. Klinik nütrisyonda etkin eğitim ve son bilgilerin iletilmesi, klinik beslenmenin daha yaygın olarak pratikte kullanılması için gerekli yapı taşlarıdır.

   Türkiye Diyetisyenler Derneği; ülkemizdeki nütrisyon bilincinin gelişmesi, meslektaşlarımıza ve öğrencilere bu alanda yol göstermesi amacıyla bu kitabın basılmasına önem vermiştir. Bu kitap Türkiye Diyetisyenler Derneği’ nin “Nütrisyonda Güncel Konular” kursu notlarının desteklenmesiyle oluşturulmuş olup, nütrisyon durumunun saptanmasından uygulamalara ve spesifik hastalıklardaki önerilere kadar birçok bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu kitabın, yeni bilgilerin öğrenilmesinde ve uygulamasında yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.

   Bilimsel birikim ve klinik deneyimlerini aktarma ricasını kırmayan tüm yazarlara verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederiz.

   Kitabın gözden geçirilmesinde yaptıkları katkılardan dolayı değerli hocamız Prof. Dr. Perihan ARSLAN’a ve kitabın yayına hazırlanmasındaki katkıları için değerli meslektaşlarımız Dr. Dyt. Nihal Zekiye ERDEM ve Dyt. Sacide GÜMÜŞEL’ e teşekkürü bir borç biliriz.

   Parenteral ve enteral nütrisyonda temel konuları ve uygulamalarımızı kapsayan bu kitabın basımındaki desteklerinden dolayı Nutricia firmasına ayrıca teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.


Dr. Dyt. Ayhan DAĞ
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

 


İÇİNDEKİLER

- Hastane malnütrisyonunun nedenleri, sonuçları ve tarama yöntemleri
- Nütrisyon durumunun değerlendirilmesi
- Kronik kompleks hastalıklarda enteral-parenteral nütrisyon gereksinimlerinin belirlenmesi
- Enteral-parenteral beslenmede veriliş yolları
- Evde enteral-parenteral nütrisyonda karşılaşılan sorunlar ve multidisipliner yaklaşım-diyetisyen
- Evde enteral-parenteral nütrisyonda karşılaşılan sorunlar ve multidisipliner yaklaşım-hemşire
- Enteral nütrisyon ürünlerinin nitelikleri
- Parenteral beslenmede kullanılan ürünlerin nitelikleri
- Nütrisyon desteğinde probiyotikleri ve prebiyotikler
- Hastane nütrisyon diyetisyenlerinin ekip içindeki görevlerinin tartışılması
- Özel hastanelerde beslenme destek ünitesinin çalışma protokolü
- Nütrisyon destek ekibi diyetisyeninin görevleri
- Nütrisyon destek ekibinde doktorun görevleri ve rolü
- Nütrisyon destek ekibinde hemşirenin rolü
- Nütrisyon desteğinin izlenmesinde laboratuar bulgularının önemi
- Yanık yaralanmasında metabolizma
- Yoğun bakım hastalarında beslenme desteği
- İnflamatuar barsak hastalıklarında nütrisyon desteği
- Kısa barsak sendromunda nütrisyon desteği
- Karaciğer hastalıklarında beslenme desteği
- Radyoterapi alan baş-boyun kanserli hastalarda nütrisyon desteği
- Nörolojik hastalıklarda nütrisyon desteği
- Diyabette nütrisyon desteği
- Akut pankreatitli hastalarda nütrisyon desteği
- Kanser kaşeksisi ve klinik nütrisyon uygulamaları
- Pediatride klinik nütrisyon uygulamaları ve yenidoğanda beslenme desteği
- Pediatride klinik nütrisyon uygulamaları ve çocuk onkoloji hastalarında beslenme desteği
- Kafa travmalı hastada nütrisyon desteği
- Çoklu travma ve kritik hastada beslenme desteği
- Travmalı diyabetik hastada nütrisyon desteği
- Hipentensitivite pnömonisine bağlı gelişen akut solunum yetmezliği (Kuş besleyici hastalığı) hastasında nütrisyon desteği
- Kafa travmalı hastada nütrisyon desteği
- Crohn hastasında nütrisyon desteği

 

ve
üyesidir.
Telif Hakkı ® 2017 tdd.org.tr
Çevrimiçi 83 kişi
Bu Gün 248 kişi
Bu Ay 11043 kişi
Bugüne Kadar458724 kişi