23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Değerli Meslektaşlarımız,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk egemenliğin babadan oğula geçen padişahlıkta
değil, Ulusta olduğuna inanıyor ve bu inançla “Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır.
Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir” diyordu.
Bu inançla Mustafa Kemal Atatürk’ün emsalsiz liderliğinde 23 Nisan 1920’de Yurdun
dört bir yanından seçilip gelen temsilcilerle Türk Milletinin iradesini temsil eden
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açıp Türk Halkının Egemenliğini ilân ettiler.
Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü Ülke yönetiminde söz sahibi olacak
yarının büyükleri çocuklara, şu sözlerle armağan etti. “ Sizler hepiniz geleceğin bir
gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.“
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu

35. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin 35. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 06 Nisan 2019 Cumartesi 12.30 da, Türkiye Diyetisyenler Derneği Merkezi Talat Paşa Bulvarı Gevher Nesibe İş Hanı No:113 D:44, 06080 Hamamönü Altındağ/Ankara adresinde yapılacağını duyurmuştuk. Ancak belirtilen gün, saat ve yerde çoğunluk sağlanamamıştır.

Çoğunluk sağlanamaması nedeni ile 35. Olağanüstü Genel Kurul 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 12.30’da Notte Hotel Ankara Büklüm Sokak No:113 Kavaklıdere Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem ile  yapılacaktır.

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin 35. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1-     Yoklama

2-     Genel Kurul’un açılışı,

–                     Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,

–                     Açılış Konuşması

3-     Başkanlık Divanın Oluşturulması (Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Sekreter’den oluşan Başkanlık Divanının seçimi),

4-     Gündemin okunması ve oylanması

5-     Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

6-     Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

7-     Yönetim kurulu ve denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

8-     Gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması,

9-     Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeliklerine adayların belirlenmesi

10- Yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulunun asil ve yedek  üyelerinin  seçimlerinin yapılması,

11-Dilekler

12-Kapanış

Sevgi ve Saygılarımızla

TDD YÖNETİM KURULU