34. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Ocak 2019 Cumartesi 12.30 da, Türkiye Diyetisyenler Derneği Merkezi Talat Paşa Bulvarı. Gevher Nesibe İş Hanı No:113 D:44, 06080 Hamamönü Altındağ/Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde; ikinci toplantı 27 Ocak 2019 Pazar günü saat 12.30’da Bera Otel Ankara Ziya Gökalp Caddesi Bulvarı No:58 Kolej Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin 34. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1- Yoklama, Genel Kurul’un açılışı,

2- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,

3- Olağanüstü Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Sekreter’den oluşan Başkanlık Divanı seçimi,

4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

5- Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması,

6- Yönetim kurulunun ibra edilmesi,

7- Seçim (Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi),

8- Dilekler

9- Kapanış.

Sevgi ve Saygılarımızla

TDD YÖNETİM KURULU