Vizyon ve Misyon

Vizyon

Üyelerin sayısını ve katılımını arttırarak dernek-üye bağını güçlendirmeyi, üyelerinin katılımı ve desteği ile ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesinde yaptırımı olmayı ülke genelinde tüm toplumun beslenme ve diyetetik hizmetlerinden yararlanabilmesini gerçekleştirmeyi ve diyetisyenlerin bağımsız olarak mesleklerini gerçekleştirebilme serbestisine sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Misyon

Meslek etiği kuralları çerçevesinde güncel bilimsel verilerin ışığında beslenme ve diyet uygulamalarının yapılmasını sağlamak, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincini geliştirme odaklı çalışmalarla sağlıklı toplum oluşumuna katkıda bulunmak, Türkiye diyetisyenlerinin hukuksal haklarını koruma ve geliştirmesini sağlayarak diyetisyenlik mesleğinin kamuoyu nezdinde temsili ve tanıtımını amaçlamaktadır.

Kurumsal