Sorumluluklar

Meslektaşlarımız ve Üyelerimize Karşı Sorumluluklarımız;

  1. Tüm diyetisyenlerin üye kaydedilerek, üyeler arası birlik ve dayanışmayı sağlamak.
  2. Üyelerin mesleki alanlarındaki sorumluluk, yetki ve haklarını tanımlamak, bu sorumluluk, yetki, haklar çerçevesinin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek. Bunların meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak.
  3. Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler vb. teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek.
  4. Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, kendisinden istenen veya alternatif görüş ve raporları hazırlamak.
  5. Beslenme ve Diyetetik eğitimi yapan Üniversiteler ile işbirliği yaparak güncel koşulların ve saha uygulamalarının gerektirdiği nitelik ve nicelikte diyetisyen yetiştirilmesi konusunda öneri ve katkıda bulunmak.
  6. Üyelerin mesleki bilgi ve görüşü arttırmak üzere, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmet içi eğitimler düzenlenmek ve belgelendirmek.

Toplumumuza İlişkin Sorumluluklarımız;

  1. Temel beslenme bilgilerinin toplumda yaygınlaşması için yeterli ve dengeli beslenme konusunun temel eğitim içinde yer almasını sağlamak.
  2. Toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ve toplumun sorularına cevap verecek mekanizmaları sağlamak.
  3. Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinden toplumun tamamının yararlanması ve bu hizmetin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yaygınlaştırılması ile önlenebilir sağlık sorunlarının önüne geçilmesine katkı sağlamak.
Kurumsal