Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Ayhan DAĞ
Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Uzm. Dyt. Nursel GÜNAY
II. BAŞKAN
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uzm. Dyt. Koray TENEKECİ
Genel Sekreter
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dyt. Ali Tuzlalı
Sayman
Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisis, Hekimevi
Uzm. Dyt. Burcu Dikmen Tezcan
Veznedar
SFY Diyaliz Merkezi
Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ
Üye
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)
Dyt. Nermin ÇELİKAY
Üye
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı