Türkiye Diyetisyenler Derneği – Gastroenteroloji Vakfı’nın İşbirliği

Türkiye Diyetisyenler Derneği – Gastroenteroloji Vakfı’nın İşbirliği

 

Sevgili Meslektaşlarımız

 

Türkiye Diyetisyenler Derneği – Gastroenteroloji Vakfı’nın işbirliği sonucunda, Gastroenteroloji Vakfı’nın süreli yayınlarından “Güncel Gastroenteroloji Dergisi”nde ayrı olarak Gastrointestinal Sistem ve Beslenme İlişkisi ele alınmıştır ve dergi 24 Kasım 2016 günü okuyucuları ile buluşmuştur.

 

Yararlanacağınıza  inandığımız bu dergiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.guncel.tgv.org.tr/index.php?did=67

 

Sevgi ve Saygılarımızla

 

TDD YÖNETİM KURULU

Diyetisyenler İçin Hasta İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı Çalıştayı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafınca düzenlenen ‘Diyetisyenler İçin Hasta İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı Çalıştayı’na katılan saygıdeğer hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte çalıştayda TDD olarak yer almaktayız. Daha nice güzel çalışmalara…

 

Saygı ve sevgilerimizle,
TTD YÖNETİM KURULU

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik

Değerli Meslektaşlarımız,

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 03/07/2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’te hekim, diş hekimi ve eczacı haricindeki Sağlık Mensuplarına herhangi bir BESLENME ürününün tanıtımının yapılamayacağı, tanıtım malzemesinin verilemeyeceği belirtilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 3 Temmuz 2015 tarih ve 29405 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’te Tanımlar kısmındaki Madde 4c, 4ç, 4ı, 4k, 4m, Tanıtım Kapsamı kısmında Madde 5-1, 5-2a, 5-2c, Tanıtım ilke ve esasları kısmında Madde 6-2, 6-8, Bedelsiz numune kısmında ise Madde 9’da belirtilen meslek grupları içinde “DİYETİSYEN” bulunmamaktadır. Bu yönetmeliğin uygulanmasıyla DİYETİSYENLER beslenme ürünleri hakkında bilgi sahibi olma hakkından yoksun bırakılmış, meslektaşlarımız açısından da uygulamada da sıkıntılara yol açmıştır. Görevi 8 Aralık 2015 tarihinde devralan Yeni TDD Yönetiminin girişimleri sonucunda bu olumsuz durum Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nda Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi’ne iletilmiştir. Yapılan girişimler ve görüşmeler sonucunda başvurumuz Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda TDD’nin ve diyetisyenlerin konuya ilişkin bildirimleri yerinde bulunmuş ve yönetmelikte düzeltme yapılmasına, yönetmelikte Tanımlar kısmındaki Madde 4c, 4ç, 4ı, 4k, 4m, Tanıtım Kapsamı kısmında Madde 5-1, 5-2a, 5-2c, Tanıtım ilke ve esasları kısmında Madde 6-2, 6-8, Bedelsiz numune kısmında ilgili bölümler ve maddelerinde diğer meslek gruplarının yanına “ DİYETİSYEN”in de eklenmesine karar verilmiştir.

Bu gelişmelerden sonra TDD Yönetim Kurulu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ile görüşmek için randevu istemiş, istenen randevunun kabul görmesi neticesiyle 03.02.2016 tarihinde TDD Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyelerimizden oluşan heyet Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Doç.Dr. Osman Arıkan NACAR’ı makamında ziyaret etmiştir. Sayın NACAR ile yapılan görüşmelerde TDD olarak mesleğimiz adına teşekkürlerimiz iletilmiştir.

Yeni düzenlenen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik” TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiş, ilgili aşamaları geçtikten sonra Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü uzman incelemesinden geçerek Resmi Gazete yayımlanmak üzere sıraya alınmıştır. Ancak bilindiği gibi mayıs ayında bir hükümet değişikliği yaşanmış, 24 Mayıs 2016’da 65. Hükümet kurulmuştur. Hükümet değişikliği ile Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı’ndaki bazı üst düzey yöneticiler de değişmiştir. Bu sırada Resmi Gazete yayımlanmak üzere sırada bekleyen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik” de yayımlanmak üzere sırada bekleyen diğer tüm kamu kurumlarının yönetmelikleriyle beraber uygulamalar gereği (Yönetmeliği yeni Sağlık Bakanı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Kurum Başkanlarının tekrar gözden geçirilerek imzaya açılması için) yönetmeliklerin düzenlendiği Bakanlıklara iade edilmiştir. Son alınan bilgilere göre de Sağlık Bakanı ilgili yönetmeliğin değişikliklerin yapılması, genişletilmesi ve yeniden çalışılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na geri göndermiştir. Bu çalışmaların başladığı günden bugüne kadar aşamada Meslektaşlarımız açısından haksız uygulamanın giderilmesi sürecinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na ve Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi’ne olumlu ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’te meslektaşlarımızın hakları ve yetkileri açısından haksızlığın giderilmesi için yapılan çalışmalarda TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na bizzat yazılı başvuru yaparak “ “DİYETİSYEN”lerin enteral ve parenteral ürünler hakkında ilgili yayınları ve belgeleri görme, bilgilenme, kıyaslama ve yorum yapma olanağına sahip olmaları yönünde yazılı desteğini veren KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, TDD Yönetimine gönüllü olarak katkı veren değerli meslektaşlarımız Dyt Ali TUZLALI, Dyt Zehra KELAT’a teşekkür ederiz.

 

TDD YÖNETİM KURULU

TDD İktisadi İşletme Duyurusu

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Diyetisyenler  Derneği’nin İktisadi İşletmesi 16 Aralık 2016
tarihi itibarıyla kurulmuştur. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 16 Aralık
2016, Sayı 9221, Sayfa 170’de İlan No 83160, Mersis No:4719625875199834,
Ticaret Sicil No 402180, Ticaret Ünvanı Türkiye Diyetisyenler  Derneği
İktisadi İşletmesi olarak resmi kimlik kazanmıştır. Bilgilerinize
saygılarımızla arzederiz.

EK: 16 Aralık 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

 

Saygı ve sevgilerimizle,

TDD YÖNETİM KURULU

DİYETİSYEN DEVLET ATAMALARI HAKKINDA

Sevgili Meslektaşlarımız,

Derneğimize yöneltilen yoğun sorular ardından daha önce ‘diyetisyen devlet atamaları’ ile ilgili yapmış olduğumuz bildiriyi ağlarımızdan tekrarlama gereksinimi doğmuştur. Aşağıda konu ile ilgili detaylı bilgilendirme yer almaktadır.

Siz kıymetli meslektaşlarımızın atanması için kadro arttırma haberlerini sizler gibi bizler de sabırsızlıkla bekliyor ve bakanlıklar ile iletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde yoğun açığa alınma ve soruşturmaların olduğu bu yoğun dönemin atlatılmasıyla kadro sayılarının daha fazla olarak açıklanacağının ümidi içerisindeyiz. 2016/6 atamalarında 22 diyetisyen alımı oldukça az bir rakamdır. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu olarak sadece Sağlık Bakanlığı değil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (çocuk  yuvası, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, sevgi evleri, kadın sığınma evleri, gençlik yurtları vb. Bünyesinde bulunan), Gençlik ve Spor Bakanlığı (Sporcuların beslenme, gençlik kampları veya benzeri yerler), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda işletmeleri (denetim ekibi içerisinde) ve mevzuat çalışmaları ekibinde), Cezaevi ve Tevkif Kurumları (ceza evlerinde personel ve hükümlüler için sunulan yemek hizmeti) Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer birçok kurum çatısı altında özellikle toplu yemek sistemlerinin yer aldığı ve diyet düzenlemesi gerektiren kesimler için yukarıda saydığımız tüm kurumlar ile iletişim kurmaya ve kadro arttırımının sağlanması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burada en önemli nokta kurumların diyetisyen talebinden ziyade Maliye Bakanlığı’nda bu kurumlara kadro çıkartılmasıdır.

Daha iyi ve güzel haberlerle sizler ile olmamız dileğiyle,

Saygı ve sevgilerimizle,

TDD YÖNETİM KURULU

Diyetisyenler İçin Hasta İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı Çalıştayı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafınca düzenlenen ‘Diyetisyenler İçin Hasta İzleme Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı Çalıştayı’na katılan saygıdeğer hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte çalıştayda TDD olarak yer almaktayız. Daha nice güzel çalışmalara…

 

Saygı ve sevgilerimizle,
TTD YÖNETİM KURULU