Diyabet kronik, metabolik bir hastalık olup yüksek kan şekeri ile karakterizedir. Yüksek kan şekeri kontrol altına alınamadığı zaman ciddi kalp, damar, göz, böbrek ve sinir bozukluklarına neden olmaktadır. Yetişkin bireyler arasında en yaygın olan tür tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabet vücut insüline dirençli olduğunda veya vücutta yeterince insülin yapılamadığında oluşmaktadır. Geçen son 30 yılda tip 2 diyabetin sıklığı dünya genelinde bütün ülkelerde belirgin bir artış göstermiştir. Tip 1 diyabet ise juvenil diyabet veya insüline bağımlı diyabet olarak bilinmektedir. Juvenil diyabet,  kronik bir durumdur,  pankreas çok az insülin üretmekte veya hiç insülin üretmemektedir. Diyabetli bireyler için ekonomik tedaviyi sağlamak yaşamları yönünden kritiktir. Dünya da diyabet programı ile tip 2 diyabetin önlenmesine ve bütün diyabetli bireylerin komplikasyonlarını minimize etmek, yaşam kalitelerini maksimize etmek için çalışmalar yapılmaktadır.  Bu nedenle WHO diyabet programı ile standartları oluşturmak, teknik takibi teşvik etmek, önlemeyi teşvik etmek, farkındalığı arttırmak, kontrol ve önlemeyi desteklemek için çalışmalar yapılmaktadır.

Dünya diyabet günü 2017’de WHO ortakları ile sağlıklı bir geleceğin kadınların hakkı olduğu temasını seçmiştir. Dünyada kadınların %8’inde diyabet olduğu, diyabetle yaşamını sürdüren 205 milyon kadar kadın olduğunu bildirmektedir. Diyabetli kadınların yarısından fazlası Güney-Doğu Asya, Batı pasifikte yaşadığı rapor edilmiştir. Hamilelik sırasında yüksek kan glukozu ciddi anlamda gelecekte çocuklarda diyabet riskini arttırması yanında hem anne hem de çocukların sağlık risklerini de arttırmaktadır. Düşük gelire sahip ülkelerdeki diyabetli kadınların yarısı yüksek kan glukozuna bağlı olarak 70 yaşından önce ölmektedir. WHO diyabet için eyleme geçme çağrısı yapmakta, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi için gerekli adımların atılması,  gereken önem ve dikkatin verilmesi yönünde uyarmaktadır.

 

TDD Yönetim Kurulu

.