“KendineİyiBak” programlarında görev alacak şahısların, Türkiye Beslenme Rehberi (TUBER- 2015) ile tamamen zıt bilgiler, fikirler ve yorumları insanları hatalı davranışlara yönlendirmekte, şüpheye ve kararsızlığa düşürmektedir. Bunun doğal sonucu olarak hem birey hem de o bireyle bütün toplum olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bilgi karmaşası insanların bilgiden yararlanmalarını engellemekte, onları yanlış yönlendirmektedir. Beslenme bilgisinin aktarımında bireylerin doğru ve sağlıklı veriye ulaşmasında yaşanan sorunlar, kitle iletişim araclarıyla toplumun tüm bireylerine doğru mesajların verilmemesi, verilen mesajlarda kurumlar ve kişiler arası farklılık ile bilgi kirliliğinin yaşanması, kullanılan eğitim materyalleri arasında birlikteliğin olmaması, toplum bireylerinin yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal sağlığı üzerinde de olumsuzluklara neden olmaktadır. Ancak, toplumsal sağlığı daha iyi bir noktaya getirme görevi göründüğü kadar basit ve kolay olmayan biriştir. Bu görevi başarmak için devam etmekte olan çabalar, gıda ve beslenme konusunda uzmanlaşmış olduğu kadar toplumun yapısına hakim, özel ve psikolojik değişikliklere gore bireyin beslenme durumunu değerlendirebilme yetisine ve donanımına sahip diyetisyenlerle birlikte yürütülmelidir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün planladığı böyle etkinlikle diyetisyenlerin yasal düzenlemelerle kazanmış oldukları mesleki hak ve yetkilerin kaybına aracı olmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığınıza bağlı Kredi Yurtlar Kurumunca yapılacak olan ”Kendine İyi Bak”  programları kapsamındaki Sağlıklı ve Dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin bir kez daha gözden geçirilmesi ve bu projede diyetisyenler başta olmak üzere ilgili diğer sağlık meslek gruplarının da yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

TDD Yönetim Kurulu