Sevgili Meslektaşlarımız,

 

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 2547 sayılı Kanununa Geçici 69`uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı kanun, 19/11/2014 tarihinde, bazı önlisans programlarından 19.11.2014 tarihine kadar mezun olan adaylar için lisans tamamlama programlarını açmıştır. Buna göre 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlayan bu uygulama halen devam etmektedir. Üniversite eğitiminde bir taraftan pek çok iki yıllık önlisans bölümüne sınavsız uzaktan eğitim alma olanağı tanınırken, bir taraftan da açık eğitimle pek çok sağlık bölümünden lisans mezunu olma olanağı verilmiştir. YÖK’ün bu uygulaması, sağlık alanında hizmet veren mesleklerin niteliğinde çok önemli bir düşmeye neden olacağı gibi, sınavla sağlık alanında lisans eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler açısından da haksızlığa neden olmakta ve fırsat eşitliği önünde bir engel oluşturmaktadır. En önemlisi de, sağlık hizmetlerinden faydalanacak bireylerin nitelikli hizmet almalarını da engellemektedir. Sağlık politikalarının başarısında halkın memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Bu durum daha nitelikli sağlık hizmetlerinin sunumu ve bu hizmeti sunacak sağlık personelinin yetiştirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

 

Bu konuda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin 2015 yılında Danıştay Sekizinci Daire’ye  2016/8090 Esas No ile açtığı dava ile ilgili olarak Danıştay Sekizinci Daire tarafından (06.06.2017 tarihli kararına göre); Yükseköğretim Kurulu’nun 23.07.2015 tarihinde yaptığı “Sağlık Önlisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama” ile ilgili duyuruya ilişkin işlemin, bu duyuruya istinaden yapılan tercih ve yerleştirme işlemleri, tercih ve yerleştirme işlemleri sonucunda 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan kayıt işlemleri yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay’ın sağlıkta lisans tamamlama ile ilgili olarak vermiş olduğu karar doğrultusunda 2015 ve 2017 sağlıkta önlisans mezunlarının sınavsız olarak sağlık lisans bölümlerine geçiş uygulamasına ilişkinişlemlerin yasal süresi için de tümden durdurularak iptal edilmesi, konuyla ilgili olarak bir çözüm bulunması için Sağlık Lisansiyerleri Derneklerinin başkanları YÖK Başkan Vekili ile görüşme isteğinde bulunmuşlardır. İstenen randevunun kabul edilmesi üzerine 25 Eylül 2017 Pazartesi günü Saat 16.00’da  YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. İ. Sefa KAPICIOĞLU ile görüşme yapılmıştır.

 

Bu görüşmeye;

  • Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanı, Prof. Dr. Muhittin Tayfur
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Başkanı, Doç. Dr. Nurper Ülküer
  • Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Prof. Dr. Tülin Dülger
  • Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş
  • Ergoterapi Derneği Prof. Dr. Hülya Kayıhan
  • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkan Rahmiye Bozkurt
  • Odyologlar Derneği Başkan Engin Balcı katılmıştır.

 

YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. İ. Sefa KAPICIOĞLU ile yapılan görüşmede Derneklerimiz ile işbirliği içinde bir çalışma yürütülmesi talebimiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve sağlık hizmeti alanlar açısından daha fazla mağduriyet yaratılmaması için gereğinin yapılması hususu sözlü olarak iletilmiştir.

 

Sevgi ve Saygılarımızla

TDD YÖNETİM KURULU