Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Diyetisyenler Derneği üye E mail grubu ve facebook sayfalarından paylaşılan anket ile 2016 güz aylarında TDD-Eğitim/Sempozyum konuları belirlenmiş ve yine Mart-2017’de TDD Eğitim konuları takvimi yayınlanmıştır.

Takvimin yayınlanmasını izleyen sürede 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında TDD ile aynı veya benzer nitelikte pek çok toplantı ilan edildiğinden TDD Eğitim Takviminde yer alan Ekim 2017 Sporcu Beslenmesi ve Kasım 2017 Obezitenin Cerrahi Tedavisi ve Beslenme Yönetimi Sempozyum’larının  2018 yılına ertelenmesi gereği doğmuştur.

Bilgilerinize sunarız

Sevgi ve Saygılarımızla

TDD YÖNETİM KURULU