Mikrobiyal kaynaklı hastalıklardan sakınmak ve besin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

▪ Eller, besinlerin temas ettiği yüzeyler, meyveler ve sebzeler temiz olmalıdır. Kırmızı etler ve kanatlı etleri yıkanmamalı ve durulanmamalıdır.

▪ Çiğ, pişmiş ve tüketime hazır olan besinler satın alınırken, hazırlanırken ve depolamada ayrılmalıdır.

▪ Besinler mikroorganizmaları öldürmek için güvenli sıcaklığa kadar pişirilmelidir.

▪ Çabuk bozulabilen besinler soğutucuda uygun biçimde depolanmalı, dondurulmuş besinler ise uygun biçimde çözdürülmelidir.

▪Çiğ (pastöriz edilmemiş) süt veya pastöriz edilmemiş sütten üretilmiş herhangi süt ürünü, çiğ veya kısmen pişirilmiş yumurtalara, çiğ yumurta içeren besinler, çiğ veya yeterince pişirilmemiş etler ve kantlı etleri, pastöriz edilmemiş meyve suları ve çiğ sürgünlerdensakınılmalıdır.

Birçok insan kırmızı etler ve kanatlı etlerinin pişirilmeden önce güvenli duruma getirmek için yıkanması gerektiğine inanamaktadır. Kırmızı etler ve kanatlı etleri yıkanmamalı ve durulanmamalıdır.Kırmızı etler ve kanatlı etlerinin yüzeylerinde bakteriler varsa uygun sıcaklıkta pişirme sonucunda kolaylıkla parçalanmaktadır. Eğer kırmızı etler ve kanatlı etlerin yıkanır ve durulanırsa bakteriler çapraz bulaşma sonucunda besinler, yüzeyler ve araçlar arasında yayılabilirler.