Türkiye Diyetisyenler Derneği’nden Basın Açıklaması

 

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan; “Kokoreç” konulu haber nedeni ile basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur.

 

Kokoreçin ana malzemesinin hayvan bağırsağı olması nedeniyle, dışkı ile bulaşma olasılığı ve taşıdığı mikrobiyolojik yükü önemli sağlık risklerini beraberinde getirmektedir. Hayvanın kesimi sürecinde, özellikle temizleme, hazırlanma ve pişirme aşamalarında gerekli hijyenik ilkelere uyulması büyük önem taşımaktadır.

 

Kokoreçlerle ilgili olarak yapılan bilimsel nitelikli araştırmalarda düşük hijyen kalitesi ve yüksek mikrobiyolojik yükünün yanı sıra uygun olmayan hazırlama koşulları ve yetersiz pişirme sıcaklık ve süresi sonucunda tüketime sunumunun halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceği bildirilmektedir.

 

Basın ve Kamuoyuna önemle duyurulur

 

TDD YÖNETİM KURULU