Su bütün besin ögelerinin en basit ve en önemlisidir. Susuz yaşam var olamaz. Su büyüme ve gelişmenin her aşamasında gereklidir. Su her canlı hücreye bileşen olarak katılmaktadır ve yaşamın devamını sağlayan reaksiyonlar ile son ürünlerin taşınmaları için gereklidir. Yaşamsal fonksiyonlar olan besin ögelerinin sindirim, emilim, taşınma, metabolizma ve atımları suya bağlıdır.

Vücut hücreleri su ile doludur ve onun içinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmektedirler. İnsan vücudu ortalama %60-70 kadar su içermektedir. İnsan vücudundan %10 kadar su kaybı ölümle sonuçlanabilir. Su, doğada en çok bulunan sıvı maddedir. Su, çok yaygın bulunmasına karşın –değersiz bir madde – olarak düşünülmektedir. Ancak su, benzer moleküler yapı ve molekül ağırlığına sahip bileşiklerden özellikleriyle ayrılmaktadır. Suyun vücutta önemli görevleri vardır. Su diğer elzem besin öğelerine benzemez ve vücutta fazla miktarda kimyasal değişime uğramaz. Buna karşın örneğin; proteinler sindirim sırasında parçalanırken suyun çoğunluğu vücutta değişime uğramaz. Su, vücutta fiziksel etkisine bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir. Buna göre su, vücutta bileşikleri çözebilir, kolloidal halde tutabilir ve taşıyabilir. Bunlara ek olarak geniş bir sıcaklık aralığında sıvı halini koruyabilmektedir. Bu özelliklerine bağlı olarak su, yaşam için gerekli binlerce tepkimenin oluşmasına uygun bir sıvı ortamı sağlamaktadır.

Sular kaynak, kuyu, artezyen gibi yeraltı kaynaklarından veya nehir, göl, baraj gibi yeryüzü kaynaklarından sağlanmaktadır. Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve besinlerin hazırlanması ( besin ile doğrudan tema eden) vb. amaçlar için kullanılan orijinal veya arıtıldıktan sonra bu standartta belirtilen özellikleri sağlayan dere, nehir, göl, baraj vb sular ile kaynak sularıdır. Kullanım amacına yönelik olarak su standartları geliştirilmiştir. Görüldüğü gibi doğada bol miktarda bulunan bu nedenle değeri gerektiği kadar bilinmeyen, yine basit molekül yapısı nedeni ile basit bir bileşik veya molekül olarak görülen su, insan sağlığı, yaşamı ve doğa açısından çok önemli ve yaşamsal görevler üstlenmiştir. Yaşam için besinden de önemli olan suyun değerini anlamak ve gereken önemi vermek, dünyamızdaki su kaynaklarını bilinçli ve dikkatli kullanmak insanların öncelikli görevlerinden olmalıdır.

 

Saygı ve sevgilerimizle,

TDD YÖNETİM KURULU