Dernekler Kanunu İçin Lütfen Tıklayın.

Dernekler Yönetmeliği İçin Lütfen Tıklayın.

Gıda İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Personel tıklayınız

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği tıklayınız

Çocuklara Yönelik Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdaların Reklamları İle İlgili Düzenleme tıklayınız

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği tıklayınız

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  tıklayınız

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Özel Hastaneler Yönetmeliği için tıklayınız.

Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge için tıklayınız.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşların Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için tıklayınız.

Meslek Yasamızı İçeren 1219 sayılı Kanun için tıklayınız.

Derneğimize Türkiye İsminin Konmasına dair Kararname – 21.09.1975 resmi gazete yayını için tıklayınız.